IDEA

Konferencja NAUKA INNOWACJE BIZNES ma na celu inspirować lokalne środowiska przedsiębiorców i naukowców do myślenia
w perspektywach rozwoju innowacyjności oraz zwiększania efektywności wdrażania nowych technologii.
Ma być z jednej strony miejscem wysłuchania wykładów osób, które osiągnęły sukces w dziedzinie
innowacyjności jak również stanowić płaszczyznę wymiany poglądów i idei pomiędzy ludźmi nauki a światem biznesu.

PRELEGENCI

PROF. DR HAB. JAROSŁAW JANICKI

PROF. DR HAB. JAROSŁAW JANICKI

M REKTOR AKADEMII TECHNICZNO-HUMANISTYCZNEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

DR INŻ. ARTUR KOZŁOWSKI

DR INŻ. ARTUR KOZŁOWSKI

DYREKTOR SIECI BADAWCZEJ ŁUKASIEWICZ INSTYTUTU TECHNIK INNOWACYJNYCH EMAG

DR INŻ. WOJCIECH LEGIERSKI

DR INŻ. WOJCIECH LEGIERSKI

PREZES COCREATED SP. Z O.O.

DOMINIKA RARÓG-OŚLIŹLOK

DOMINIKA RARÓG-OŚLIŹLOK

SPECJALISTA RPK POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH

WOJCIECH PŁACHETKA

WOJCIECH PŁACHETKA

PREZES ZARZĄDU GRUPA CDE SP. Z O.O.

ZGŁOSZENIE NA KONFERENCJĘ

 

PROGRAM

9.00
Rejestracja uczestników

10.15-10.25
prof. dr hab. Jarosław Janicki
Rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
Powitanie gości i wprowadzenie w tematykę konferencji

10.25-10.45
dr inż. Artur Kozłowski
Dyrektor Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Technik Badawczych EMAG
Rola Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Technik Badawczych EMAG we wspieraniu współpracy nauki i biznesu

11.00-11.30
dr inż. Wojciech Legierski
Prezes COCREATED Sp. z o.o.
Roboty współpracujące i systemy wizyjne

11.30-12.00
Dominika Raróg-Ośliźlok
Specjalista RPK Politechnika Śląska w Gliwicach
Finansowanie badań na skalę międzynarodową niemożliwe bez współpracy nauka-przemysł

11.30-12.00
Wojciech Płachetka
Prezes Zarządu Grupa CDE Sp. z o.o.
Odnawialne źródła energii w inteligentnym mieście

12.30
Lunch

*Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie konferencji.

PATRONI I PARTNERZY

ORGANIZATOR

WSPÓŁORGANIZATOR

PATRONAT

HONOROWY

Jarosław Klimaszewski
Prezydent Miasta
Bielska-Białej  

Tadeusz Kopeć
Senator RP

PARTNERZY

PATRONAT MEDIALNY

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

 

mgr inż. Artur Biela, mgr inż. Jolanta Biernat, mgr Paweł Dzierza
dr Anna Foltyniak-Pękala, mgr Anna Hałat, inż. Marcin Litwin
mgr Małgorzata Skrzypek, mgr Izabela Świerczek, mgr Marta Zuziak

STUDENCKI KOMITET ORGANIZACYJNY

Agnieszka Dzierżawa, Teresa Habas, Agnieszka Janeczko, Martyna Łupieżowiec
Marek Migdał , Kamila Susek, Klaudia Szachłowicz, Katarzyna Wątroba