Idea

Konferencja NAUKA INNOWACJE BIZNES ma na celu inspirować lokalne środowiska przedsiębiorców i naukowców do myślenia w perspektywach rozwoju innowacyjności oraz zwiększania efektywności wdrażania nowych technologii.

Ma być z jednej strony miejscem wysłuchania wykładów osób, które osiągnęły sukces w dziedzinie innowacyjności jak również stanowić płaszczyznę wymiany poglądów i idei pomiędzy ludźmi nauki a światem biznesu.

Prelegenci

prof. dr hab. Jarosław Janicki

JM Rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

dr Jarosław Gowin

Wiceprezes Rady Ministrów Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

dr inż. arch. Jerzy Łątka

Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

Michał Marcinowski

Michał Marcinowski

Menadżer Produktu firmy ALUPROF

mgr inż. arch. Robert Szczepaniak

mgr inż. arch. Robert Szczepaniak

Design Express Poland Sp. z o.o.

dr hab. inż. Ireneusz Wróbel, prof. ATH

Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Zgłoszenie


Program

 

CZĘŚĆ PLENARNA

9.00
Rejestracja uczestników / bufet kawowy 

10.15-10.25
Powitanie gości i wprowadzenie w tematykę konferencji
prof. dr hab. Jarosław Janicki JM

Rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

10.25-10.45
Wystąpienie poświęcone założeniom wspierania działań innowacyjnych
dr Jarosław Gowin, Wicepremier
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

10.45-11.15
Wystąpienie specjalne: 
House of Cards (architektura z papieru)
dr inż. arch. Jerzy Łątka
Politechnika Wrocławska

11.15-11.35
Konstrukcje Aluminiowo-Szklane
Michał Marcinkowski
Manager Aluprof S.A.

11.35-11.55
Building Information Modeling
mgr inż. arch. Robert Szczepaniak
Współzałożyciel Stowarzyszenia „BIM dla polskiego budownictwa”

Zapraszamy na prezentację, która ma na celu usystematyzowanie wiedzy na temat BIM z wyjaśnieniem podstawowej terminologii i chronologii zastosowania w procesach projektowo-wykonawczo-użytkowych w budownictwie. Zakres tematyczny obejmuje zagadnienia związane z biznesem, technologią oraz organizacją podmiotów gospodarczych gotowych do wprowadzania BIM we własnych strukturach. Wyjaśnione zostaną także czynniki, które pomagają w implementacji nowej metodyki oraz takie, które jej nie ułatwiają, a wręcz uniemożliwiają.

11.55-12.00
Podsumowanie sesji plenarnej konferencji 

12.00-12.30
Lunch

SESJA WARSZTATOWA
(wszystkie warsztaty odbywają się równolegle)

12.30
Usprawnienia warsztatu pracy architekta w programie Vectorworks
mgr inż. arch. Robert Szczepaniak
Design Express Poland Sp. z o.o.

Zapraszamy na warsztaty/seminarium, które mają na celu przedstawienie korzyści płynące z użycia jednego z najlepszych na rynku programów do projektowania architektury, wnętrz i krajobrazu dla obecnego warsztatu pracy architekta, jak i aspektów wynikających z zastosowania cyfrowych narzędzi Vectorworks, rozszerzających zakres usługi architekta i innych projektantów. W trakcie seminarium aprezentowane zostaną zarówno najlepsze funkcjonalności software, jak i także własny projekt autora, zaplanowany i aktualnie realizowany w Vectorworks w metodyce BIM.

Modelowanie 3d w Autodesk Inventor   /laboratorium, moduł A/
prof. ATH dr hab. inż. Ireneusz Wróbel
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Warsztaty poświęcone modelowaniu 3D przy użyciu programu Autodesk Inventor, szczególnie dedykowane studentom i osobom na co dzień korzystającym z tego typu oprogramowania.

„Wypoczywniki” – zbuduj swój własny mebel   /budynek L, sala 143/
dr inż. arch. Jerzy Łątka
Studenci z Koła Naukowego Humanizacja Środowiska Miejskiego
z Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej

Wypoczywnik (czyli tymczasowa forma do aktywnego wypoczynku samodzielnie wykonana przez użytkownika).

Jest to prosta forma wykonana z tektury falistej służąca do wypoczynku i relaksu. Wypoczywnik może mieć formę siedziska, stolika, zestawu kilku mebli. Wypoczywnik nadaje się do zastosowania zarówno w domu jak i na zewnątrz. Jego cechą charakterystyczną jest to, że wykonany jest z tektury falistej a po zakończeniu jego użytkowania można go w bardzo łatwy sposób poddać procesowi recyklingu. Zaproponowane przez zespół HŚM i ARCHI-TEKTURY formy Wypoczywników przekazywane będą uczestnikom w postaci płyt z tektury falistej z naniesionymi odpowiednimi liniami pokazującymi przebieg cięcia, nacięcia, bądź zgięcia. Osoba która wykona poprawnie powyższe operacje będzie następnie mogła samodzielnie złożyć swój własny Wpoczywnik.

Uczestnicy będą mogli użytkować Wypoczywniki zabrać ze sobą swoje dzieła do domu, lub zostawić je w przygotowanym miejscu. Wszystkie elementy będą w 100% ekologiczne i w 100% recyklingowalne. Wypoczywniki zostaną wcześniej zaprojektowane i przygotowane przez członków KN HŚM.

Sponsorzy i Patroni

 

Ogranizator:

logo_ath_niebieski_lewe

Patronat główny:                                                                                       mnisw            Bez nazwy-1

 

Patronat honorowy:

  

Jarosław Klimaszewski
Prezydent Miasta
Bielska-Białej   

Tadeusz Kopeć
Senator RP

Sponsorzy:

                                                                                                                                 

Patronat medialny:

                                                                        logo_forum_akademickie         logo_radio_bielsko           logo_dz            logo_tvp3

Komitet organizacyjny

 

mgr inż. Artur Biela, mgr inż. Jolanta Biernat, dr Maciej Bujakowski, lic. Paweł Dzierza, dr Anna Foltyniak-Pękala,
mgr Anna Hałat, mgr inż. Magdalena Frycz, dr inż. Wojciech Legierski, inż. Marcin Litwin, dr Katarzyna Piskrzyńska,
mgr Małgorzata Skrzypek, mgr Izabela Świerczek, mgr Marta Wrzosek, Samorząd ATH

Studencki Komitet Organizacyjny

Agnieszka Dzierżawa, Ewelina Harmata, Marcin Filapek, Klaudia Fidyt, Jakub Janik, Piotr Karcz 
Jacek Kania, Grzegorz Kłapsia, Bartłomiej Kopciuch, Marek Migdał, Paulina Mojska
Dawid Majka, Marek Połącarz, Martyna Stefańska, Tomasz Sidorczuk 
Dominika Stromczyńska, Klaudia Świńczyk, Jan Wiatr, Rafał Zemanek