.

Idea

Konferencja NAUKA INNOWACJE BIZNES ma na celu inspirować lokalne środowiska przedsiębiorców i naukowców do myślenia
w perspektywach rozwoju innowacyjności oraz zwiększania efektywności wdrażania nowych technologii.

Ma być z jednej strony miejscem wysłuchania wykładów osób, które osiągnęły sukces w dziedzinie
innowacyjności jak również stanowić płaszczyznę wymiany poglądów i idei pomiędzy ludźmi nauki a światem biznesu.

Prelegenci

prof. dr hab. Jarosław Janicki
JM Rektor Akademii
Techniczno-Humanistycznej
w Bielsku-Białej

dr Jarosław Gowin
Wiceprezes Rady Ministrów
Minister Nauki
i Szkolnictwa Wyższego

Michał Marcinowski
Menadżer Produktu
firmy ALUPROF

Komitet organizacyjny

dr Maciej Bujakowski, mgr inż. Artur Biela, mgr inż. Jolanta Biernat, lic. Paweł Dzierza, dr Anna Foltyniak-Pękala, mgr Anna Hałat, mgr inż. Magdalena Frycz
dr inż. Wojciech Legierski, inż. Marcin Litwin, dr Katarzyna Piskrzyńska, mgr Małgorzata Skrzypek, mgr Izabela Świerczek, mgr Marta Wrzosek, Samorząd ATH

Zgłoszenia

Zgłoszenie na konferencję jest obowiązkowe
Map

 

Program

CZĘŚĆ PLENARNA

9.00
Rejestracja uczestników / bufet kawowy 

10.15-10.25
Powitanie gości i wprowadzenie w tematykę konferencji
prof. dr hab. Jarosław Janicki JM

Rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

10.25-10.45
Wystąpienie poświęcone założeniom wspierania działań innowacyjnych
dr Jarosław Gowin, Wicepremier
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

10.45-11.15
Wystąpienie specjalne: House of cards (TECH Transportable Emergency Cardboard House, architektura pomocowa z tektury)
dr inż. arch. Jerzy Łątka
Politechnika Wrocławska

11.15-11.35
Konstrukcje Aluminiowo-Szklane
Michał Marcinkowski
Manager Aluprof S.A.

10.50-11.30
Building Information Modeling
Robert Szczepaniak
Współzałożyciel Stowarzyszenia „BIM dla polskiego budownictwa”

11.55-12.00
Podsumowanie sesji plenarnej konferencji 

12.00-12.30
Lunch

SESJA WARSZTATOWA
(wszystkie warsztaty odbywają się równolegle)

12.30
Usprawnienia warsztatu pracy architekta w programie Vectorworks
mgr inż. arch. Robert Szczepaniak
Design Express Poland Sp. z o.o.

Modelowanie 3d w Autodesk Inventor
prof. ATH, dr hab. inż. Ireneusz Wróbel
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

„Wypoczywniki” – zbuduj swój własny mebel
dr inż. arch. Jerzy Łątka
Studenci z Koła Naukowego Humanizacja Środowiska Miejskiego
z Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej

Wypoczywnik (czyli tymczasowa forma do aktywnego wypoczynku samodzielnie wykonana przez użytkownika).
Wypoczywnik to prosta forma wykonana z tektury falistej służąca do wypoczynku i relaksu. Wypoczywnik może mieć formę siedziska, stolika, zestawu kilku mebli. Wypoczywnik nadaje się do zastosowania zarówno w domu jak i na zewnątrz. Jego cechą charakterystyczną jest to, że wykonany jest z tektury falistej a po zakończeniu jego użytkowania można go w bardzo łatwy sposób poddać procesowi recyklingu. Zaproponowane przez zespół HŚM i ARCHI-TEKTURY formy Wypoczywników przekazywane będą uczestnikom w postaci płyt z tektury falistej z naniesionymi odpowiednimi liniami pokazującymi przebieg cięcia, nacięcia, bądź zgięcia. Osoba która wykona poprawnie powyższe operacje będzie następnie mogła samodzielnie złożyć swój własny Wpoczywnik.
Uczestnicy będą mogli użytkować Wypoczywniki zabrać ze sobą swoje dzieła do domu, lub zostawić je w przygotowanym miejscu. Wszystkie elementy będą w 100% ekologiczne i w 100% recyklingowalne. Wypoczywniki zostaną wcześniej zaprojektowane i przygotowane przez członków KN HŚM.

Sponsorzy i patroni

Ogranizator:

logo_ath_niebieski_lewe

Patronat honorowy:

                                                                                                       mnisw            Bez nazwy-1

  Sponsorzy:

                                                                                                               logo-kse-logo                  logo_santander

Patronat medialny:

                                                                        logo_forum_akademickie         logo_radio_bielsko           logo_dz            logo_tvp3